Tronex A/S
Vi holder de store maskiner kørende

Hvad laver vi What we do

Vi har I årenes løb produceret print og færdige produkter i samarbejde med mere end 30 af verdens førende virksomheder. Blandt vore kunder tæller vi ledende teknologi leverandører af medicinsk udstyr, industrielt måleudstyr, energi og miljø systemer, video overvågning, sport samt automotive applikationer. 

Som en professionel EMS partner opdaterer og udbygger vi løbende den automatiske produktionslinie, så vi kan tilbyde vore kunder den nyeste teknologi med øget kapacitet og en høj stabil kvalitet til følge. Som standard tilbydes et udgående kvalitetsniveau på AQL 0,65 produceret iht ANSI/IPC-A-610 klasse II og III.

 

youtube

 

Hele EMS Pakken

Tronex tilbyder elektronik montage af stort set enhver art. 

  • Montage på fleksible high-tech robotter der håndterer montage på over 500x500 mm komplekse print.
  • Manuel montage af både elektronik og mekanik.
  • Box-montage, pakning til slutbrugere mv.
  • Endvidere påtager vi os modifikationer, serviceopgaver og eftersalgsservice.

I tæt samarbejde med kunden udfører Tronex en omfattende kvalitetskontrol på fastlagte steder under hele produktionsforløbet. Desuden tilbydes funktionstest, som udføres af vore egne teknikere. 

For at optimere produktionen når et produkt skal produceres i større antal, kan det være en fordel at lade Tronex være med allerede i udviklingsfasen, da vi gerne bidrager med valg af komponenter og procesoptimering samt input til test, såkaldt ”design for manufacturability” og ”design for testability”. 

Vi påtager os gerne hele det logistiske ansvar for et produkt, dvs foretager indkøb og lagerføring af komponenter, lagerfører færdigproducerede enheder som leveres efter kundens forecast og ordrer.

Kvalitetsstyringssystem

Tronex's ledelsessystem er opbygget af procedurer, der følger arbejdsgangene i virksomheden. Dette er gjort for at lette medarbejdernes forståelse og brug af kvalitetsstyring, og dermed gøre det til en naturlig del af vores daglige arbejde. Tronex er ISO9001:2015, ISO 14001:2015 & DS/OHSAS 18001:2008 certificeret af Intertek.

 
 
 
 

For more than 25 years we have been producing PCB assemblies and finished products in co-operation with more than 30 world leading companies. Among our customers we count technology leading suppliers of medical equipment, industrial measuring equipment, energy and environmental systems, video surveillance, sports and automotive applications. 

As a professional EMS partner we update and expand our production lines in order to offer our customers leading technology hence continuously increasing capacity and a constant quality. Outgoing quality level AQL 0.65 according to ANSI/IPC-A-610 class II and III.

Complete EMS Package

Tronex' electronic manufacturing services comprise: 

  • PCB assembly on flexible high-tech robots handling more than 500x500 mm complex boards.
  • Manual insertion and mechanical mounting.
  • Box assembly, test, end-user packing, etc.
  • Modifications, service jobs, and after sales service.

In close co-operation with our customers we setup quality checks at defined points during the production. Functional testing is offered as an in-house service by our test engineering team.

Tronex is a specialist in optimisation for high volume production. From the development phase of a new product we participate in our customers' projects by selecting components, defining test points, etc. to obtain the best design for manufacturability as well as testability.

Furthermore, we offer to assume full logistic responsibility for a product; procuring components, stocking components as well as the finished goods to be delivered according to our customer's forecasts and orders.

Quality System

Tronex is ISO9001:2008 certified by Intertek.

Our ISO9001 quality assurance system has procedures that closely follow the company's process flow. Accordingly it is comprehensible and easy to use for the entire staff in their daily work.